Nieuwe factuurvoorwaarden voor freelancers en bedrijven

Naast de start van het nieuwe schooljaar brengt 1 september nog ander nieuws. Voor alle zelfstandigen gelden er voortaan namelijk strengere regels bij het innen van openstaande facturen. Wij leggen jou graag uit wat er verandert en waarom je best jouw tijd neemt als freelancer of zelfstandige ondernemer om de nodige aanpassingen te doen.

People networking in a professional context

Wat verandert er voor mij?

Voor freelancers en bedrijven die aanspraak willen maken op een schadevergoeding of interesten die gekoppeld zijn aan laattijdige betalingen gelden er vanaf 1 september 2023 nieuwe spelregels.

Wil je van deze clausule gebruikmaken bij wanbetalers? Dan voeg je best de aangepaste verwijzing naar de interesten en schadevergoeding wel toe aan je algemene voorwaarden. Je hoeft het niet daadwerkelijk toe te passen, maar zo heb je tenminste wel de mogelijkheid.

Verderop in dit artikel leggen wij jou uit hoe je dit best aanpakt en hoeveel de interesten of schadevergoeding kunnen bedragen

Wat moet ik doen?

Het goede nieuws is dat je niets moet veranderen volgens de wet; de keuze ligt altijd bij jou als ondernemer. Ons advies hierin is om dit artikel toch te lezen, en aanpassingen wel te overwegen omdat je beter kan voorkomen dan genezen.

Wanneer je geen actie onderneemt en je jouw algemene voorwaarden of factuurvoorwaarden niet aanpast of deze clausule niet voorziet, is het niet altijd gegarandeerd dat je je interesten of schadevergoeding daadwerkelijk zal kunnen innen. Dit kan in extreme gevallen zelfs leiden tot fiscale controles en boetes.

Tip van de auteur:

Je hoeft deze interesten of schadevergoeding daarom niet daadwerkelijk toe te passen, maar onze beste tip is om de mogelijkheid toch te voorzien voor “je weet maar nooit”. Wanneer je de mogelijkheid wil hebben om laattijdige betalers te sanctioneren, is het wel belangrijk de juiste stappen te ondernemen, of je te laten begeleiden door een jurist of advocaat.

Hoeveel bedragen deze maximale interesten en schadevergoeding?

Bepaalde maximale interesten

Wanneer je na het versturen van een eerste herinnering geen reactie krijgt van jouw klant binnen de 14 dagen, kan je tot actie overgaan. Jij als ondernemer kan dan bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling interesten en een schadevergoeding aanrekenen wanneer dit correct vermeld staat in de algemene voorwaarden van je verkoopfactuur. De maximale interesten die je mag aanrekenen aan jouw klanten zijn niet vast bepaald. Deze zijn gelinkt aan een schommeling en bedragen momenteel 12% in augustus 2023. Wanneer je van deze clausule wil gebruikmaken vind je de actuele stand terug op de website van de dienst Financiën, met alle nodige details ref: rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties . Wanneer je jouw klant extra kosten wil aanrekenen kan je de actuele interestvoet toepassen en vervolgens de interest berekenen aan de hand van volgend voorbeeld:

Stel: een klant betaalt een factuur van €1.000 maar liefst 60 dagen te laat. Op het moment van dit voorbeeld bedraagt de actuele interestvoet 12% op jaarbasis. Dan vloeit hieruit de volgende berekening: (€1.000 x 12% x 60/365). Het resultaat van dit voorbeeld is €19,73.


Deze interesten mag je pas aanrekenen 14 dagen na het verzenden van een eerste betalingsherinnering. Maar een kleine tot middelgrote onderneming (KMO), waar ook eenmanszaken toe behoren, mag de interesten wel beginnen tellen vanaf dag van verzending van de betalingsherinnering.

Schadevergoeding

Naast de hierboven vermelde interesten, kan je ook aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze mag je niet verwarren met interesten , dat zijn twee aparte zaken. Jij als freelancer of bedrijf kan dus interesten en/of een schadevergoeding aanrekenen.

Hierbij gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Om een schadevergoeding te kunnen aanrekenen, dien je eveneens expliciet een toevoeging te voorzien in de algemene voorwaarden van je verkoopfactuur.

Wanneer je dit correct toepast, kan je bij wanbetaling vanaf 01/09/2023 de volgende schadevergoeding aanrekenen:

  • Openstaande bedragen tot €150: max. €20 schadevergoeding
  • Openstaande bedragen tussen €150,01 en €500: max. €30 schadevergoeding, plus 10% van het bedrag boven de €150.
  • Openstaande bedragen vanaf €500,01: max. €65 vergoeding, plus 5% van het bedrag boven de €500, met in totaal een maximum van €2.000.

Geldt dit enkel voor nieuwe contracten of ook voor reeds bestaande?

De nieuwe regeling geldt vanaf 1 september 2023 voor nieuwe contracten, met een overgangsperiode tot 1 december 2023 voor bestaande contracten. Tegen die tijd dienen bedrijven hun contractvoorwaarden en algemene voorwaarden aan de nieuwe wetgeving aangepast te hebben.

Oplossing nodig om jouw projecten en klanten beter te beheren?

23 Comments
characters remaining
avatar John Doe 2 min ago

I really like that the Pixel uses a lot of Bootstrap 4's classes to position elements across the website. I also like the fact that we can get a version of the code without Sass if needed.

When is the next product coming? :)

4 likes
characters remaining
avatar James Curran 2 min ago

Hi John Doe,

We're happy to hear you like our product. A new one will come soon enough!

2 likes
characters remaining
avatar James Curran 2 min ago

Hey there! We want to say that you're awesome and we think you'll build great websites! Why not use Pixel to make things easier?

4 likes
characters remaining